BLOG van Lies: Werk in de Toekomst

Ik volg de lezingencyclus Werk in de toekomst, georganiseerd door Studium Generale van de RUG. Afgelopen week gaf oud CPB-directeur Paul Schnabel zijn visie hierop in de lezing ‘Is er werk voor iedereen?’

Schnabel gaf vooral veel informatie: cijfers en feiten. Dat is prettig want dan weet je waar je over praat bij deze grote vraag. Heeft hij een antwoord? Nee, natuurlijk niet, want veel is zeker, maar ook veel niet.
‘Komt er een basisinkomen?’, was bijvoorbeeld een vraag uit de zaal. Schnabel waagt zich daar niet aan, want dat heeft nog veel haken en ogen en het onderwerp leent zich niet voor makkelijke meningen.

Wat bleef mij bij? (puntsgewijs en in staccato-stijl benoemd)

Zijn idee van de verdeling van werk van laag naar hoog opgeleid in de 1e helft van de 21e eeuw:

 • Laag: blijft bestaan ongeveer 2 miljoen, wel zie je verdringing, hoog gaat naar lagere banen.
 • Midden: van 3,8 naar 2,5 miljoen, daarbinnen minder administratief, minder Retail, meer informatisering, meer ondersteuning en meer verbinding.
 • Hoog gaat van 3 naar 4 miljoen. Er is minder zekerheid en meer onderling verschil.

Ook schetste hij zijn beeld voor de situatie in 2050:

 • Hoger opleidingsniveau gewenst: blijf scholen! 
 • Meerdere werkgevers tegelijk 
 • Laag gekwalificeerd werk wordt ook door hoger gekwalificeerden gedaan
 • Arbeidskosten dalen, meer eigen verantwoordelijkheid 
 • Deeltijd om eerlijk te verdelen 
 • Ambachtelijkheid wordt nieuwe functie 
 • Meer persoonlijke dienstverlening 
 • Vroeg in het leven beginnen met werken (naast studie bijv.) en later eindigen 
 • Zorg en welzijn zijn uit de groei als sector

Waar verdienen we straks ons geld mee?

 • Hoogwaardig, innovatief, agrarisch, technisch, chemisch, elektronisch 
 • Hoogwaardige dienstverlening, service, consultancy, communicatie, commercieel en niet commercieel
 • Hoogwaardige infrastructuur en logistiek (EU) 
 • Dagelijks leven, huishouden, onderwijs, zorg, vrije tijd

Wat betreft het aantal werkenden en bedrijven:

 • 5,5 miljoen werkenden waarvan 4,1 in het MKB 
 • We hebben 50.000 bedrijven met 10 – 50 fte 
 • 10.000 bedrijven met 50 – 25- fte 
 • 2.000 bedrijven met meer dan 250 fte.

Dat zijn er dus helemaal niet zoveel, als je het hebt over de echt grote bedrijven. En het MKB heeft gewoon de meeste banen.

Over het soort werkverband:

 • -73% is vast, 27% is flex en van die flex is 6,5% straks vast. 
 • Er zijn 5,5 miljoen werkenden en 4,64 miljoen niet werkenden. 
 • Voor de pensioenhuishouding is dat 1:4

Al met al een heel interessante lezing waar ik voor mezelf de volgende conclusies uit heb getrokken over werk in de toekomst:

 • Scholing blijft belangrijk. 
 • Het ambacht biedt nieuwe kansen. 
 • Persoonlijke dienstverlening biedt kansen, maar wel op hoog niveau. 
 • Het is duidelijk dat de pensioenlasten toenemen als je kijkt naar de verhouding werkenden/niet werkenden. 
 • En tot slot: het klopt dat het MKB de grote banenmotor is.

Benieuwd of deze conclusies stroken met jouw ideeën over werken in de toekomst.

Laat het me weten!

Lies Pol

Lies_280_kleur.png